HRS4R
Vull donar

Aquest 2021 s'estima que es diagnosticaran a l’Estat espanyol prop de 26.000 nous casos de neoplàsies hematològiques

26 August 2021

L’estudi, que ha estat publicat a la web de la Red Española de Registros del Cáncer (REDECAN), s’ha realitzat amb dades de 56.777 casos d’arreu de l’Estat i analitza la distribució i la tendència de la incidència de les neoplàsies hematològiques.

La Red Española de Registros del Cáncer (REDECAN) acaba de publicar a la seva pàgina web un informe exhaustiu sobre la incidència de les neoplàsies hematològiques a l’Estat espanyol entre els anys 2002 i 2013. L’estudi, realitzat amb dades de 56.777 casos d’arreu de l’Estat, ha analitzat la distribució i la tendència de la incidència de les neoplàsies hematològiques en base a la classificació internacional de malalties per a l’oncologia (CIE-O3.2) i l’Organització Mundial de la salut (OMS).

Aquest informe ha estat confeccionat pel grup de recerca de la Unitat d’Epidemiologia-Registre del Càncer de Girona, dirigit i coordinat per l’epidemiòleg i investigador de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) - Pla Director d’Oncologia, Rafael Marcos-Gragera, amb la col·laboració de l’Institut d’investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) i de l’Institut de Recerca contra la leucèmia Josep Carreras.

Quines dades podem extreure d’aquest informe?
L’informe ofereix dades sobre la distribució poblacional i les taxes d’incidència dels diferents subtipus de neoplàsies, des de les més freqüents com ara el mieloma múltiple, el limfoma difús de cèl·lules B grans o la trombocitèmia essencial, fins a les menys prevalents.

Els resultats també mostren que, globalment, la taxa d’incidència per al grup de neoplàsies limfoides va ser de 34,2 per cada 100.000 habitants i d’un 15,5 per cada 100.000 habitants en el cas del grup de neoplàsies mieloides. Així doncs, d’aquestes dades, així com de l’anàlisi de tendència, s’estima que durant aquest any 2021 es diagnosticaran a l’Estat espanyol prop de 26.000 nous casos de neoplàsies hematològiques.

Per altra banda, les dades d’aquest mateix informe reflecteixen una clara millora progressiva en relació al registre i codificació d’aquest tipus de càncer a nivell poblacional. Per aquest motiu, els diferents indicadors epidemiològics que s’ofereixen, així com d’altres proporcionats per REDECAN, poden ser d’utilitat per a la planificació de recursos sanitaris i per el disseny de protocols específics per aquesta malaltia.

Referència
Marcos-Gragera R, Ameijide A, Solans M, Sanvisens A, de Castro V, Chirlaque MD, et al. Incidence and trends of haematological malignancies in Spain, 2002-2013. Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), 2021. Disponible a: https://redecan.org/storage/documents/61ad123d-aa03-43db-b96a-b4e22d1837fb.pdf

Font: ICO

Històric

Tornar al blog

Coneix l’IDIBGI!

menu