HRS4R
Vull donar

Antoni Codina-Cazador i David Genís, nomenats Investigadors Emèrits de l’IDIBGI

29 March 2023
  • Codina ha impulsat la recerca en cirurgia que s’ha traduït en millores a la pràctica clínica, mentre que Genís ha destacat en les neurociències, concretament a l’estudi de les atàxies. En aquest àmbit, va identificar noves formes d’aquesta malaltia.
  • Ja són tres els metges dels Hospitals Trueta i Santa Caterina distingits amb la figura d’investigador/a emèrit de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI), que reconeix aquells investigadors o investigadores de l'IDIBGI que ja s'han jubilat i que han tingut una trajectòria de recerca excel·lent, i permet seguir col·laborant en projectes de recerca.

Els investigadors Antoni Codina-Cazador i David Genís Batlle han estat nomenats Investigadors Emèrits de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI). La figura d’investigador/a emèrit reconeix aquells investigadors o investigadores de l'IDIBGI que ja s'han jubilat i que han tingut una trajectòria de recerca excel·lent.

Aquesta posició honorífica permet a la persona continuar col·laborant en projectes de recerca de l'IDIBGI i participar en activitats de la Institució, tot i no tenir-hi una relació laboral. La primera persona que va rebre aquest reconeixement el febrer de 2022 és Wifredo Ricart Engel, investigador emèrit del grup de recerca en Nutrició, Eumetabolisme i Salut de l’IDIBGI, que va ser cap de servei d’Endocrinologia i Nutrició a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

Antoni Codina-Cazador: “Per a mi, la recerca és inquietud. La recerca és intentar millorar l’actitud del metge davant els problemes dels pacients i buscar solucions pràctiques”

Antoni Codina-Cazador ha estat durant 22 anys el cap del servei de Cirurgia General i Digestiva de l’Hospital Trueta, i també del Santa Caterina en els darrers anys, en el marc de l’aliança estratègica entre l’Institut Català de la Salut a Girona i l’Institut d'Assistència Sanitària. En paral·lel a la seva activitat clínica, ha impulsat la recerca dins el servei, com a cap del grup de recerca en Cirurgia General i Digestiva de l’IDIBGI, i en aquest marc, ha investigat especialment l’àmbit de la cirurgia colorectal.

El grup investiga quatre línies fonamentals: la preparació preoperatòria de la persona malalta abans d’una intervenció quirúrgica; la millora o reducció de les complicacions post-operatòries; i la millora de tècniques en cirurgia oncològica. Els resultats d’aquestes línies de recerca s’han traduït en millores a la pràctica clínica, que s’han aplicat en el seu mateix servei.

Un exemple rellevant és la implementació d’una consulta externa per a preparar els pacients abans d’una intervenció quirúrgica greu. En aquesta consulta “es corregeixen factors que poden causar complicacions post-operatòries, com l’anèmia i la nutrició”, detalla el cirurgià. Hi treballa una infermera, i hi participa un equip multidisciplinari, que inclou professionals endocrins, nutricionistes o psicòlegs.

Fruit dels resultats de la recerca, el servei també ha canviat algunes tècniques: “Per exemple, quan hi havia una complicació amb la cirurgia del recte, es tornava a obrir la panxa. Des de fa 2 o 3 anys, moltes complicacions les tractem per via endoanal, sense haver d’obrir la panxa. Això disminueix l’agressivitat quirúrgica i facilita la recuperació del malalt”, explica Codina.

La darrera línia d’investigació tracta sobre la relació entre els possibles canvis de la microbiota intestinal i el seu paper en el pronòstic del càncer colorectal, que s’està duent a terme en col·laboració amb el grup de Nutrició, Eumetabolisme i Salut. “Portem els darrers anys treballant aquesta hipòtesis i estem esperant veure els resultats”, subratlla Codina.

David Genís: “La Medicina avança perquè hi ha una recerca incessant per curar les malalties. Aquesta voluntat de resoldre el que afecta els nostres pacients és l’estímul cabdal que impulsa l’esperit científic”

David Genís Batlle va incorporar-se a l’Hospital Trueta l’any 1980, amb una extensa trajectòria com a metge adjunt del Servei de Neurologia. L’any 2016 va acabar la seva carrera professional hospitalària havent assumit uns mesos abans la direcció del Servei de Neurologia dels Hospitals Trueta i Santa Caterina, integrats des del 2013 en el marc de l’aliança estratègica entre les dues institucions. En la vessant investigadora, dins el grup de recerca en Neurodegeneració i Neuroinflamació de l’IDIBGI, s’ha dedicat sobretot a les atàxies hereditàries i degeneratives esporàdiques, “un camp que fa uns anys era erm”, exposa el neuròleg.

“Arribar al diagnòstic de l’atàxia d’un pacient concret era, llavors, una tasca quasi impossible en la majoria de casos. Afortunadament, els avenços en estudis de genètica molecular han permès aclarir aquest panorama, i en aquestes dècades s’han descobert més de 50 noves formes d’atàxia hereditària dominant i unes tantes més de recessives, més rares encara”, explica Genís.

Una de les fites més importants en la seva trajectòria ha estat, justament, la identificació d’una nova forma d’aquestes malalties neurològiques anomenada SCA48, una atàxia hereditària amb afectació precoç de tipus cognitiu i afectiu. La va descobrir juntament amb Berta Alemany, coordinadora de la Unitat d’Atàxies dels hospitals Josep Trueta i Santa Caterina, i també amb Pau Pastor, Sara Ortega, Víctor Volpini i molts altres col·laboradors de diversos centres.

Els mateixos Genís i Alemany també han participat en el descobriment d’una altra forma que involucra el gen FGF14. “Ambdues han resultat ser les causants d’algunes formes més freqüents d’atàxies dominants i d’atàxies tardanes hereditàries o esporàdiques, i aquesta última és la causa més freqüent d’atàxia episòdica, una de les presentacions més freqüents de les atàxies tardanes”, remarca Genís, que, en la seva trajectòria, ha col·laborat amb nombrosos centres de recerca.

Històric

Tornar al blog

Coneix l’IDIBGI!

menu