HRS4R
Vull donar
El proper dilluns dia 1/7/2024 a les 10:00h tindrà lloc la lectura de la tesi doctoral titulada: “ Microbial characterization of different bread-making processes and assessment of their impact on human intestinal dysbiosis and inflammatory bowel disease” presentada per la Sr. Aleix Lluansídirigida pel Dr Xavier Aldeguer Manté i Dr Marc Llirós Dupré.
La lectura de la tesi es farà a la Sala d'Actes de l'Hospital Santa Caterina (Parc Hospitalari Martí i Julià, Salt).

RESUM

La malaltia inflamatòria intestinal (inflammatory bowel disease, IBD) és un grup de malalties intestinals inflamatòries cròniques immunomediades d'etiologia multifactorial. Malauradament, encara hi ha algunes llacunes en la seva fisiopatologia i, per tant, en el seu tractament. Diferents evidències han demostrat el paper del microbioma intestinal en IBD. A més, la manipulació del microbioma intestinal ha esdevingut una eina prometedora per a una multitud de condicions mèdiques. En particular, els productes prebiòtics poden ajudar a millorar la salut intestinal en pacients amb IBD a través de la modulació del microbioma intestinal.

Aquesta tesi té com a objectiu descriure el potencial dels pans tradicionals i moderns per a modular el microbioma intestinal i millorar la salut intestinal en pacients amb IBD. Per fer-ho, s'ha dut a terme una caracterització de l'ecologia microbiana al llarg de diferents processos d'elaboració del pa mitjançant seqüenciació d'alt rendiment dels gens de l'àcid ribonucleic ribosòmic (ribosomal ribonucleica acid, rRNA) 16S i 18S. S'ha avaluat l'impacte dels diferents ingredients i mètodes de preparació del pa en la composició nutricional final. Es va realitzar un estudi in vitro amb mostres fecals (n=6), així com un assaig clínic aleatoritzat in vivo (n=23) per avaluar el potencial dels pans tradicionals i moderns en el microbioma intestinal i la simptomatologia similar a la síndrome del intestí irritable (irritable bowel syndrome, IBS) en pacients amb IBD. Els canvis en la composició de la microbiota fecal es van avaluar mitjançant la reacció en cadena de la polimerasa quantificativa (quantitative polymerase chain reaction, qPCR) o la seqüenciació d'alt rendiment del gen rRNA 16S. Es van realitzar anàlisis metabòlics específics dirigits a diferents àcids grassos de cadena curta (short-chain fatty acids, SCFA). La simptomatologia clínica de tipus IBS es va avaluar mitjançant qüestionaris mèdics i paràmetres inflamatoris.

Els resultats apunten cap a un paper beneficiós del pa, i especialment del pa tradicional, com a potencial complement prebiòtic per modular el microbioma intestinal en el tractament d’IBD i els símptomes similars a IBS. En primer lloc, es va observar que els ingredients i els mètodes utilitzats durant el procés d'elaboració del pa determinaven la composició microbiana de les masses de pa estudiades, però també la composició nutricional dels productes fornejats finals. En particular, una tècnica d'elaboració de pa tradicional es va caracteritzar per una major abundància relativa de les espècies Lactobacillus al llarg del procés d'elaboració i amb un contingut de fibra dietètica total més gran en els productes finals, en comparació amb una tècnica moderna. En segon lloc, les incubacions in vitro de productes de pa amb femta de subjectes amb IBD van conduir a una major abundància de la majoria dels grups bacterians analitzats que normalment es troben reduïts en IBD, juntament amb una major producció de SCFA. En particular, els augments més notables en la producció de SCFA es correlacionaven amb una major abundància d'espècies Roseburia. Tot i això, aquestes modificacions es van produir de forma dosi-dependent en relació a la quantitat de pa incubat, independentment del mètode d'elaboració. Finalment, una intervenció dietètica amb pans tradicionals i moderns va disminuir la simptomatologia similar a IBS en pacients amb IBD en fase de remissió. A més, la intervenció del pa tradicional va reduir la ràtio Firmicutes/Bacteroidetes, que semblava estar associada amb una millora dels símptomes similars a IBS.

En conjunt, aquestes troballes innovadores suggereixen un paper potencial del pa com a complement terapèutic prebiòtic que pot ajudar a modular el microbioma intestinal en el tractament de la IBD i els símptomes similars a l'IBS. Tot i això, calen més estudis per confirmar aquests resultats i validar les seves implicacions clíniques.

 

 

 

Coneix l’IDIBGI!

penciluserpushpincalendar-fullclockmenu