1a Jornada Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual

14/05/2021
08:30 h
Ponent/s:
Dr. Ramon Novell i Dra. Susanna Esteba, entre altres.

Durant anys, la possibilitat que les persones amb discapacitat intel·lectual (DI) presentessin un trastorn psiquiàtric ha estat menyspreada tant per professionals com per gestors sanitaris, en considerar-la menys debilitant que la pròpia discapacitat intel·lectual, o en considerar-la una conseqüència inevitable de la mateixa. Podríem dir, doncs, que la coexistència d’ambdós trastorns, que anomenarem diagnòstic dual: l’intel·lectual i el mental, sovint no ha estat reconeguda, quasi sempre infradiagnosticada i, conseqüentment, no tractada. Actualment, el reconeixement del dret de les persones amb DI a rebre les atencions mèdiques apropiades, i els principis que emanen de la Declaració de la ONU sobre els drets de les persones amb Discapacitat, segons els quals els subjectes amb DI han de viure en la comunitat i utilitzar els seus recursos, ens obliguen a millorar les nostres habilitats per a detectar i diagnosticar els possibles trastorns mentals, ja que la presència de la malaltia mental redueix encara més la capacitat de la persona per a funcionar de forma independent en la comunitat.

La Societat Catalana de Psiquiatria i Salut mental i Granés Fundació organitzem aquestes primeres jornades de discapacitat intel·lectual i salut mental, comptant amb la participació dels professionals de la Xarxa Especialitzada en Salut Mental per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual (SESMDI / UHEDI), estesa arreu del territori català.

De l'IDIBGI hi participa el Dr. Ramon Novell, Investigador Principal del grup de recerca Trastorns del Neurodesenvolupament i la investigadora Susanna Esteba del mateix grup.

Convidem a inscriure-s’hi a tots aquells professionals d'entitats socials, dels serveis socials bàsics i especialitzats, de metges d'atenció primària, especialitzada i hospitalària i ciutadania en general que, d’una manera o altra, proporcionen suports per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental.

Inscripcions

pencilusercalendar-fullclockmenu