TÈCNIC/A DE SUPORT AL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ (Garantia Juvenil)

Undefined
Referència: 
031-2018

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

PLAÇA CONVOCADA

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1plaça a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per a joves de menys de 29 anys inscrits al Programa de Garantia Juvenil, en la següent categoria professional:

 

Tècnic/a de suport al departament de comunicació

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

En dependència de Direcció i sota la supervisió de la Coordinadora de Comunicació, la persona escollida portarà a terme les tasques seguidament detallades:

-          Gestió i actualització de la pàgina web

-          Gestió de la comunicació interna

-          Gestió de la comunicació externa mitjançant els diferents canals possibles

-          Suport al Departament de Fundraising en l’àmbit de les accions i activitats que es porten a terme

-          Interacció amb altres departaments

 

Requisits dels aspirants:

-          Titulació de Llicenciatura/Grau en Periodisme, Comunicació, Comunicació Audiovisual o similar.

-          Estar inscrit com a beneficiari al Programa de Garantia Juvenil (http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/inici/) previ a la incorporació.

-          Estar inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

-          Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques. 

-          No haver participat en les convocatòries anteriors ni estar contractat per un altre programa de Garantia Juvenil.

-          Coneixement de les xarxes socials (Linkedin, Facebook, Twitter...)

-          Domini d’Office.

-          Nivell alt d’anglès.

 

Es valorarà:

-          Experiència realitzant tasques similars.

-          Coneixement del sector de la ciència.

-          Formació complementària en l’àmbit de la comunicació.

-          Coneixement d’eines informàtiques tipus MailChimp o similar.

-          Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.

-          Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

-          Tipus de contracte:Temporal

-          Jornada: Completa (08:00 – 17:00)

-          Durada: 6 mesos

-          Incorporació prevista:octubre 2018

-          Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

1.    Per correu electrònic al mail rrhh@idibgi.org(indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 21 d’octubre de 2018

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

4 + 5 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes