TÈCNIC/A DE LABORATORI

Undefined
Referència: 
040-2018

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del projecte d’investigació “Laboratori de Diagnòstic Genètic”, en la següent categoria professional:

 

 Tècnic/a de Laboratori

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Extracció de DNA, quantificació i conservació de mostres biològiques.
 • Amplificació per PCR i seqüenciació Sanger.
 • Genotipat d’SNPs.
 • Preparació de llibreries de DNA.
 • Gestió i control d’equipaments i fungible del laboratori de diagnòstic clínic.
 • Gestió de residus.

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de cicle formatiu de grau superior en laboratori o àmbit biosanitari.
 • Mínim 2 anys d’experiència en laboratori.

 

Es valorarà:

 • Coneixements en tècniques de seqüenciació Sanger i en tècniques de biologia molecular, PCR, qPCR, extracció de DNA i RNA.
 • Coneixements en manteniment d’equips.
 • Experiència demostrable en norma ISO9001 o sistema general de qualitat similar.
 • Capacitat organitzativa i de planificació. 
 • Capacitat d’interacció i treball amb altres professionals de l’equip. Capacitat comunicativa i empàtica.
 • Persona responsable i creativa amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a amb capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa
 • Durada: 1 any
 • Incorporació prevista: Desembre
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

 1. Per correu electrònic al mail rrhh@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  19 de novembre de 2018

AdjuntMida
040-2018_Tècnic-a Laboratori.pdf742.92 KB

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

2 + 0 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes