PERFIL DEL CONTRACTANT

Dades de contacte

Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI)
C/ Dr. Castany s/n
Edifici M2- Parc Hospitalari Martí i Julià
17190 Salt, Girona
Telèfon: +34 872 987 087
Persona de Contacte: Marta Mozo
Adreça electrònica: administracio@idibgi.org
 

Òrgan de contractació

El Patronat és l'òrgan de contractació de l'IDIBGI, d'acord als estatuts de l'entitat, si bé per delegació del 20 de gener de 2017 exerceixen aquestes funcions:

  1. El Director per a contractes amb valor estimat del contracte inferior a 100.000 euros.

  2. La Comissió Delegada de l’IDIBGI de totes les facultats de contractació dels contractes subjectes a la normativa de contractació pública amb un valor estimat del contracte superior a cent mil euros (100.000€).

Instruccions internes de contractació

Document IIC (pdf)Aprovades per el Patronat de l'IDIBGI el 20 de gener de 2017

Plataforma de Contractació Pública (Perfil del Contractant)

Accés al Perfil del Contractant de la "Plataforma Electrònica de Contractació Pública"

Registre Públic de Contractes

Accés al Registre Públic de Contractes

Català