PERFIL DEL CONTRACTANT

Dades de contacte

Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI)
C/ Dr. Castany s/n
Edifici M2- Parc Hospitalari Martí i Julià
17190 Salt, Girona
Telèfon: +34 872 987 087
Persona de Contacte: Marta Mozo
Adreça electrònica: administracio@idibgi.org
 

Òrgan de contractació

El Patronat és l'òrgan de contractació de l'IDIBGI, d'acord als estatuts de l'entitat, si bé per delegació del 20 de gener de 2017 exerceixen aquestes funcions:

  1. El Director per a contractes amb valor estimat del contracte inferior a 100.000 euros.

  2. La Comissió Delegada de l’IDIBGI de totes les facultats de contractació dels contractes subjectes a la normativa de contractació pública amb un valor estimat del contracte superior a cent mil euros (100.000€).

Instruccions internes de contractació

Document IIC (pdf)Aprovades per el Patronat de l'IDIBGI el 20 de gener de 2017

Licitacions

Accés al Perfil del Contractant de la "Plataforma Electrònica de Contractació Pública"

Registre Públic de Contractes

Accés al Registre Públic de Contractes

Català
Expedient 012014

Expedient de contractació per a contractar la prestació del servei consistent en la redacció del projecte bàsic i d’execució, l’estudi geotècnic, l’estudi de seguretat i salut, la certificació energètica del projecte, el projecte d’activitats per a la llicència ambiental i posterior direcció d’obra de la rehabilitació i adequació d’uns espais de laboratori i la construcció d’un estabulari amb sistemes industrialitzats.

Expedient de contractació per a contractar la prestació del servei consistent en la redacció del projecte bàsic i d’execució, l’estudi geotècnic, l’estudi de seguretat i salut, la certificació energètica del projecte, el projecte d’activitats per a la llicència ambiental i posterior direcció d’obra de la rehabilitació i adequació d’uns espais de laboratori i la construcció d’un estabulari amb sistemes industrialitzats.

Plecs de clàusules administratives, tècniques i anunci de licitació - plecs-clausules-administratives.pdf

Expedient de contractació per a contractar la prestació del servei consistent en la redacció del projecte bàsic i d’execució, l’estudi geotècnic, l’estudi de seguretat i salut, la certificació energètica del projecte, el projecte d’activitats per a la llicència ambiental i posterior direcció d’obra de la rehabilitació i adequació d’uns espais de laboratori i la construcció d’un estabulari amb sistemes industrialitzats.

Plec de preinscripcions tècniques - plecs-prescripcions-tecniques.pdf

Expedient de contractació per a contractar la prestació del servei consistent en la redacció del projecte bàsic i d’execució, l’estudi geotècnic, l’estudi de seguretat i salut, la certificació energètica del projecte, el projecte d’activitats per a la llicència ambiental i posterior direcció d’obra de la rehabilitació i adequació d’uns espais de laboratori i la construcció d’un estabulari amb sistemes industrialitzats.

Anunció de licitació - anunci-licitacio.pdf

Expedient de contractació per a contractar la prestació del servei consistent en la redacció del projecte bàsic i d’execució, l’estudi geotècnic, l’estudi de seguretat i salut, la certificació energètica del projecte, el projecte d’activitats per a la llicència ambiental i posterior direcció d’obra de la rehabilitació i adequació d’uns espais de laboratori i la construcció d’un estabulari amb sistemes industrialitzats.

Resolució expedient - resolucio-adjudicacio.pdf

Expedient de contractació per a contractar la prestació del servei consistent en la redacció del projecte bàsic i d’execució, l’estudi geotècnic, l’estudi de seguretat i salut, la certificació energètica del projecte, el projecte d’activitats per a la llicència ambiental i posterior direcció d’obra de la rehabilitació i adequació d’uns espais de laboratori i la construcció d’un estabulari amb sistemes industrialitzats.

Formalització del contracte - 012014-formalitzacio-contracte.pdf
Expedient 022014

Contracte de subministrament de 100 packs Miseq Reagent Kit v.2/v.3

Contracte de subministrament de 100 packs Miseq Reagent Kit v.2/v.3

Contracte de subministrament de 100 packs Miseq Reagent Kit v.2/v.3

Expedient 052014

Contracte d’obres per a l’execució del Projecte de rehabilitació i adequació d’uns espais de laboratori i la construcció d’un estabulari amb sistemes industrialitzats en l’edifici M2 del parc hospitalari Martí i Julià, de Salt.

Contracte d’obres per a l’execució del Projecte de rehabilitació i adequació d’uns espais de laboratori i la construcció d’un estabulari amb sistemes industrialitzats en l’edifici M2 del parc hospitalari Martí i Julià, de Salt.

Plec de clàusules administratives - Plecs de clàusules administratives.pdf

Contracte d’obres per a l’execució del Projecte de rehabilitació i adequació d’uns espais de laboratori i la construcció d’un estabulari amb sistemes industrialitzats en l’edifici M2 del parc hospitalari Martí i Julià, de Salt.

Plec de prescripcions tècniques - Plec de prescripcions tècniques.pdf

Contracte d’obres per a l’execució del Projecte de rehabilitació i adequació d’uns espais de laboratori i la construcció d’un estabulari amb sistemes industrialitzats en l’edifici M2 del parc hospitalari Martí i Julià, de Salt.

Anunci de licitació - Anunci de licitació.pdf

Contracte d’obres per a l’execució del Projecte de rehabilitació i adequació d’uns espais de laboratori i la construcció d’un estabulari amb sistemes industrialitzats en l’edifici M2 del parc hospitalari Martí i Julià, de Salt.

Contracte d’obres per a l’execució del Projecte de rehabilitació i adequació d’uns espais de laboratori i la construcció d’un estabulari amb sistemes industrialitzats en l’edifici M2 del parc hospitalari Martí i Julià, de Salt.

Pressupost_2 - CQ.bc3

Contracte d’obres per a l’execució del Projecte de rehabilitació i adequació d’uns espais de laboratori i la construcció d’un estabulari amb sistemes industrialitzats en l’edifici M2 del parc hospitalari Martí i Julià, de Salt.

Pressupost_3 - ESS.bc3

Contracte d’obres per a l’execució del Projecte de rehabilitació i adequació d’uns espais de laboratori i la construcció d’un estabulari amb sistemes industrialitzats en l’edifici M2 del parc hospitalari Martí i Julià, de Salt.

Pressupost_4 - pressupost IdIBGi.bc3

Contracte d’obres per a l’execució del Projecte de rehabilitació i adequació d’uns espais de laboratori i la construcció d’un estabulari amb sistemes industrialitzats en l’edifici M2 del parc hospitalari Martí i Julià, de Salt.

Projecte_part 1 - Projecte_part1.pdf

Contracte d’obres per a l’execució del Projecte de rehabilitació i adequació d’uns espais de laboratori i la construcció d’un estabulari amb sistemes industrialitzats en l’edifici M2 del parc hospitalari Martí i Julià, de Salt.

Projecte_part2 - Projecte_part2.pdf

Contracte d’obres per a l’execució del Projecte de rehabilitació i adequació d’uns espais de laboratori i la construcció d’un estabulari amb sistemes industrialitzats en l’edifici M2 del parc hospitalari Martí i Julià, de Salt.

Projecte_part3 - Projecte_part3.pdf

Contracte d’obres per a l’execució del Projecte de rehabilitació i adequació d’uns espais de laboratori i la construcció d’un estabulari amb sistemes industrialitzats en l’edifici M2 del parc hospitalari Martí i Julià, de Salt.

Projecte_part4 - Projecte_part4.pdf

Contracte d’obres per a l’execució del Projecte de rehabilitació i adequació d’uns espais de laboratori i la construcció d’un estabulari amb sistemes industrialitzats en l’edifici M2 del parc hospitalari Martí i Julià, de Salt.

Projecte_part5a - Projecte part5a.pdf

Contracte d’obres per a l’execució del Projecte de rehabilitació i adequació d’uns espais de laboratori i la construcció d’un estabulari amb sistemes industrialitzats en l’edifici M2 del parc hospitalari Martí i Julià, de Salt.

Projecte_part5b - Projecte part5b.pdf