INVESTIGADOR/A PREDOCTORAL

Undefined
Referència: 
036-2018

PLAÇA CONVOCADA.

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del projecte d’investigació “Caracterización y desarrollo de procesos de elaboración de productos panificables con impacto positivo en la salud humana: Estudio en modelos humanos de inflamación y disbiosis intestinal”, amb codi oficial RTC-2017-6467-2, finançat per Ministerio de ciencia, innovación y universidades, en la següent categoria professional:

 

Investigador/a predoctoral

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Estudiar la diversitat microbiana i quantificar diferents grups microbians en mostres de massa mare i productes panificats.
 • Estudiar la diversitat microbiana i quantificar diferents grups microbians en mostres de femtes de pacients amb malaltia inflamatòria.
 • Recol·lecció de mostres de femtes.
 • Cultiu de microorganismes a partir de mostres de pa, massa mare i femtes.
 • Extracció d’àcids nucleics i quantificació mitjançant tècniques moleculars de diferents microorganismes d’interès.
 • Creació i manteniment de base de dades.
 • Generació i anàlisis de dades òmiques.
 • Anàlisis dels resultats obtinguts i generació d’informes sota la supervisió dels promotors de tesi.
 • Contribuir a la interpretació de manera interdisciplinar i transdisciplinar dels resultats obtinguts.

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de Llicenciatura/Grau en Microbiologia, Biologia, Biotecnologia o Ciència i Tecnologia dels Aliments.
 • Màster en Ciències.

 

Es valorarà:

 • Experiència prèvia en laboratori de Microbiologia.
 • Coneixements i experiència en metodologia estadística.
 • Coneixements d’Office i bioinformàtica (en l’entorn R i de treball en línia de comandes).
 • Nivell B o C d’idiomes (anglès i/o francès).
 • Mobilitat.
 • Entusiasme, responsabilitat i flexibilitat.
 • Capacitat de treball en equip de manera autònoma.
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: 20h/setmana (durant l’any 2019, 40h/setmana)
 • Durada: Fins 31 de desembre de 2020
 • Incorporació prevista: 1 de novembre de 2018
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail rrhh@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  24 d’octubre de 2018

AdjuntMida
036-2018_Inv predoctoral.pdf1.13 MB

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

11 + 3 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes