El Patronat

La composició del Patronat de l’IDIBGI 2018

Membres nats:
• Presidenta: Hble. Sra. Alba Vergés Bosch. Consellera Salut de la Generalitat de Catalunya
• Vicepresidència 1a: Hble. Sra. Maria Àngels Chacón Feixas. Consellera d´Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
• Vicepresidència 2a: Sr. Joaquim Salvi Mas. Rector Magnífic de la Universitat de Girona
• Vocal: Sr. Francesc Subirada i Curcó. Director General de Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

 

Membres designats:
Pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya:
• Sr. Albert Barberà Lluís. Director General de Recerca i Innovació en Salut
• Sr. Jaume Reventós Puigjaner. Responsable de l'Àrea d'Operacions i Relacions Institucionals
• Sr. Miquel Carreras Massanet. Delegat Territorial del Servei Català de la Salut

Pel Departament d´Empresa i Coneixement:
• Sr. Arcadi Navarro Cuartiellas. Secretari d´Universitats i Recerca
• Sra. Iolanda Font de Rubinat Garcia. Subdirectora General Recerca
• Sr. Lluís Rovira Pato. Director de la Institució CERCA

Pel Rectorat de la Universitat de Girona:
• Sra. Elena Rivera Garijo. Gerent de la Universitat de Girona
• Sra. Dolors Capellà Hereu. Vicerectora de Recerca i Transferència del Coneixement
• Sr. Josep Calbó Angrill. Vicerector de Projectes

 

Per les Institucions Sanitàries:
• Sr. Joan Profitós Tuset. President del Consell d’Administració de l’Institut d’Assistència Sanitària IAS Girona
• Sr. Josep Ma Vilà Cortasa. President del Consell d'Administració de l’Institut Català d’Oncologia
• Sr. Joaquim Casanovas Lax. Gerent Territorial ICS Girona
• Sra. Glòria Padura Esnarriaga. Directora de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta de l’Institut Català de la Salut

 

Secretari:
• Sr. Joaquim Casanovas Lax. Gerent Territorial de l’Institut Català de Salut a Girona

La composició de la Comissió Delegada de l’IDIBGI 2018

• President: Sr. Albert Barberà Lluís, Director General de Recerca i Innovació en Salut del Departament de Salut
• Sr. Francesc Ramon Subirada i Curcó, Director general de Recerca.
• Sr. Lluís Rovira Pato, Director de la Institució CERCA
• Sr. Josep Calbó Angrill, Vicerector de Projectes de la UdG
• Sra. Elena Rivera Garijo, Gerent de la UdG
• Sr. Joaquim Casanovas Lax, Gerent Territorial ICS a Girona
• Sr. Joan Profitós Tuset, President del Consell d’Administració de l’Institut d’Assistència Sanitària

 

Assistents (sense vot)
• Sr. Jordi Barretina. Director de l'IDIBGI
• Sra. Anna Ribas. Gerent de l’IDIBGI
• Sr. Jaume Reventós. Responsable de l'Àrea d'Operacions i Relacions Institucionals del Departament de Salut
• Sr. David Gallardo. Director Assistencial de l'Insitut Català d'Oncologia a Girona

 

Secretari:

  • Sr. Jordi Barretina. Director de l'IDIBGI

 

Català