CONVOCATORIA PLAÇA TÈCNIC/A SUPERIOR LABORATORI (034-2017)

Undefined
Referència: 
034-2017

CONVOCATÒRIA REF.: 034-2017

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

1.  PLAÇA CONVOCADA.

1.1. Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 3 places a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per a joves de menys de 29 anys inscrits al Programa de Garantia Juvenil, en la següent categoria professional:

Tècnic/a superior de laboratori

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

-         Processament tècnic de les mostres biològiques del Biobanc

-         Manteniment de la plataforma informàtica del BIOBANC

-         Manteniment general de la infraestructura del laboratori

 

Requisits dels aspirants:

-         Titulació de CFGS en laboratori clínic i biomèdic o Llicenciatura/Grau en biologia o similars.

-         Estar inscrit al Programa de Garantia Juvenil (http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/inici/) previ a la incorporació.

-         Estar inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

-         Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques. 

 

Es valorarà:

-         Experiència realitzant tasques similars

-         Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.

-         Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

-         Jornada: completa

-         Durada: 6 mesos

-         Incorporació prevista: 30 novembre de 2017

-         Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades per la subvenció.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

Lloc de Presentació:

1.    Per correu electrònic al mail rrhh@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  20 de novembre de 2017.

AdjuntMida
Convocatoria 034-2017.pdf780.47 KB

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

3 + 0 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes