CONVOCATORIA PLAÇA TÈCNIC/A GRADUAT/ADA (030-2017)

Undefined
Referència: 
030-2017

CONVOCATÒRIA REF.: 030-2017

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

1.  PLAÇA CONVOCADA.

1.1. Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del projecte d’investigació “Excel·lència en el maneig del pacient amb Mieloma Múltiple”, en la següent categoria professional: Tècnic/a graduat/da per desenvolupar tasques de Data Manager

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 •   Registre de dades dels pacients afectes de Mieloma Múltiple dades epidemiològiques i dades de la malaltia) diagnosticats a la província de Girona

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de Medicina o de Biologia o de Biomedicina

Es valorarà:

 • Experiència en Registre de base de dades de gestió hospitalària i sistemes informàtics sanitaris
 • Nocions sobre neoplàsies oncohematològiques malignes
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Parcial (5 hores/setmana)
 • Durada: 1 any
 • Incorporació prevista: 30 d’octubre de 2017
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

Lloc de Presentació:

1. Per correu electrònic al mail rrhh@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins al 17 d’octubre de 2017

 

AdjuntMida
Convocatòria 030-2017.pdf138.87 KB

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

7 + 4 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes