CONVOCATORIA PLAÇA TÈCNIC/A GESTIÓ QUALITAT (036-2017)

Undefined
Referència: 
036-2017

 

CONVOCATÒRIA REF.: 036-2017

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

1.  PLAÇA CONVOCADA.

1.1. Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per a joves de menys de 29 anys inscrits al Programa de Garantia Juvenil, en la següent categoria professional:

Tècnic/a de gestió de qualitat

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

-         Anàlisi dels procediments interns en les diferents àrees de suport ala recerca de la institució

-         Redacció de procediments i protocols necessaris per la implementació de la ISO 9001

-         Suport a la persona Responsable de Qualitat i la Direcció en l’elaboració de la documentació necessària per obtenir la ISO 9001

-         Altres tasques de gestió administrativa en l’àrea de suport a la recerca

 

Requisits dels aspirants:

-         Titulació de Llicencitura/Grau en enginyeria, biologia, química, ADE o similar.

-         Estar inscrit al Programa de Garantia Juvenil (http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/inici/) previ a la incorporació.

-         Estar inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

-         Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques. 

 

Es valorarà:

-         Formació complementària en sistemes de gestió de la qualitat, normes ISO 9001, gestió de projectes, organització empresarial.

-         Experiència realitzant tasques similars

-         Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.

-         Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

-         Jornada: completa

-         Durada: 6 mesos

-         Incorporació prevista: 30 novembre de 2017

-         Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

Lloc de Presentació:

1.    Per correu electrònic al mail rrhh@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  20 de novembre de 2017.

AdjuntMida
Convocatória 036-2017.pdf821.92 KB

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

1 + 0 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes