CONVOCATORIA PLAÇA TÈCNIC GESTIÓ DADES (019-2017)

Undefined
Referència: 
019-2017

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

1.  PLAÇA CONVOCADA.

1.1. Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part dels projectes  COMPLEEMENT-1, KEYNOTE-564 i OCTAVE en la següent categoria professional:

Tècnic superior data entry/gestor de dades

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

-          Participar en l'entrada de dades dels estudis clínics, electròniques o en suport paper, d'acord al disseny del protocol dels estudis clínics.

-          Participar en la tasca d'omplir el Quadern de Recollida de Dades (CRD)

-          Assistir a les visites de monitorització del promotor de l’estudi clínic, a requeriment de l'investigador/a principal o coordinador/a d'assaigs clínics.

-          Resolució de queries durant la realització de l'estudi.

-          Treball conjunt amb l’equip de la Unitat d’Investigació Clínica de l’ICO Girona.

Requisits dels aspirants:

-          Titulació de Tècnic de Grau Superior en Documentació Sanitària o equivalent.

Es valorarà:

-          Experiència en gestió de dades, preferiblement de l’àmbit onco-hematològic

-          Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.

-          Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

1 + 0 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes