CONVOCATORIA PLAÇA DIPLOMAT/ADA GRADUAT/ADA INFEMERIA (033-2017)

Undefined
Referència: 
033-2017

CONVOCATÒRIA REF.: 033-2017

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

1.  PLAÇA CONVOCADA.

1.1. Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI), en la següent categoria professional:

Diplomat/Graduat en Infermeria

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

-         Administració dels tractaments determinats per els estudis d'investigació.

-         Extracció i processament de mostres biològiques, dins de protocols d'assaig clínic.

-         Recollida de dades tècniques i clíniques de pacients inclosos en estudis clínics.

-         Recollida de toxicitat induïda per la medicació de l'estudi.

-         Administració de qüestionaris als pacients dels estudis clínics.

 

Requisits dels aspirants:

-         Diplomatura o grau en infermeria

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

Lloc de Presentació:

1.    Per correu electrònic al mail rrhh@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 9 de novembre 2017

ESMENA A LA CONVOCATÒRIA - TERMINI PRESENTACIÓ: FINS EL 14/11/2017

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

3 + 12 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes