CONVOCATORIA DIPLOMAT/GRADUAT EN INFERMERIA

Undefined
Referència: 
005-2018

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

1.  PLAÇA CONVOCADA.

1.1. Es convoca el procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del projecte d’investigació “Canvi en l’hemodinàmica renal post nefrectomia i implicacions sobre paràmetres de progressió de malaltia renal”, en la següent categoria professional:

Diplomatura/Grau en Infermeria

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

-          Realització d’extraccions de sang

-          Treball amb bases de dades

-          Valoracions clíniques

-          Valoracions de monitoratge

Requisits dels aspirants:

-          Diplomatura/grau en infermeria

Es valorarà:

-          Experiència prèvia en activitat de recerca

-          Coneixement de català i castellà

-          Bon tracte i entesa amb les persones i capacitat de treball en equip

-          Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.

-          Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

-          Tipus de contracte: Temporal

-          Jornada: Parcial

-          Durada: 1 any

-          Incorporació prevista: 5/2/2018

-          Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

Lloc de Presentació:

1.    Per correu electrònic al mail rrhh@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 04/02/2018

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

17 + 2 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes