CONVOCATÒRIA TÈCNIC/A SUPERIOR DE LABORATORI (Garantia Juvenil)

Undefined
Referència: 
032-2018

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

PLAÇA CONVOCADA

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 2 places a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per a joves de menys de 29 anys inscrits al Programa de Garantia Juvenil, en la següent categoria professional:

 

Tècnic/a superior de laboratori

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Processament tècnic de les mostres biològiques del Biobanc
 • Manteniment de la plataforma informàtica del Biobanc
 • Manteniment general de la infraestructura del laboratori

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de CFGS en laboratori clínic i biomèdic.
 • Titulació de Llicencitura/Grau en Biologia, Biotecnologia, Biomedicina o similar.
 • Estar inscrit com a beneficiari al Programa de Garantia Juvenil (http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/inici/) previ a la incorporació.
 • Estar inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques. 
 • No haver participat en les convocatòries anteriors ni estar contractat per un altre programa de Garantia Juvenil.

 

Es valorarà:

 • Experiència realitzant tasques similars.
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa (08:00 – 17:00)
 • Durada: 6 mesos
 • Incorporació prevista: octubre 2018
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

 1. Per correu electrònic al mail rrhh@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  21 d’octubre de 2018

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

8 + 9 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes