CONVOCATÒRIA TÈCNIC/A SUPERIOR DE LABORATORI

Undefined
Referència: 
012-2019

CONVOCATÒRIA REF.: 012-2019

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del projecte d’investigació “Plataforma de Biobancs”, amb codi oficial PT/17/0015/0033, finançat per Instituto de Salud Carlos III, en la següent categoria professional:

Tècnic/a superior de laboratori.

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Processament de mostres:
  • Rebre i processar totes les mostres del Biobanc
  • Gestionar tota la documentació associada.

 

 • Control i gestió de les sol·licituds de mostres. Responsabilitats i tasques derivades d'aquesta funció:
  • Rebre i gestionar les sol·licituds de mostres i tota la documentació associada.
  • Manteniment dels registres de documentació seguint un sistema de qualitat
  • Aportar suggeriments i participar en la millora contínua de la documentació gestionada.

 

 • Gestió dels enviaments de mostres:
  • Organització dels enviaments de mostres
  • Seguiment de la documentació relacionada amb els enviaments de mostres 

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació mínima de Tècnic/a Grau Superior de Laboratori.
 • Experiència en manipulació de mostres (seroteques, orina, femtes).
 • Experiència en organització, gestió i enviament de mostres biològiques.
 • Nivell alt de Català i Castellà parlat i escrit.
 • Carnet de conduir i vehicle propi.
 • Persona motivada, molt ordenada i amb capacitat de gestió.

 

Es valorarà:

 • Utilització de softwares de gestió de biobancs.
 • Experiència en gestió de qualitat.
 • Formació complementària
 • Formació complementària en temàtica de biobancs i/o cursos relacionats amb el maneig de mostres.
 • Extraccions de DNA, RNA, Proteïna, smallRNA de diferents tipus de teixits humans.
 • Creació de DNAteques, RNAteques, cDNAteques, etc, estandaritzades.
 • Experiència en centres de recerca.
 • Coneixement de l’entorn assistencial de Girona.
 • Coneixement de l’anglès.
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa
 • Durada: Fins 31/12/2020
 • Incorporació prevista: 01/05/2019
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  25 d’abril de 2019

 

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

2 + 3 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes