CONVOCATÒRIA TÈCNIC/A PSICÒLEG DE RECERCA

Undefined
Referència: 
035-2018

PLAÇA CONVOCADA.

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del projecte d’investigació “Cognició social i biaixos cognitius en persones amb primers episodis psicòtics en comparació amb esquizofrènia crònica i controls sans”, amb codi oficial SLT 006/17/23, finançat per PERIS, en la següent categoria professional:

 

 Tècnic/a Psicòleg de Recerca

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Suport al reclutament de candidats que entren a l’estudi.
 • Avaluació psicopatològica, neuropsicològica, metacognitiva, cognició socia, funcionalisme i de la personalitat.
 • Codificació d’entrevistes, qüestionaris, test... i la seva interpretació.
 • Revisió de la Qualitat de Dades del Quadern de Recollida de dades.
 • Introducció dades en Bases de dades.

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de Llicenciatura/Grau en Psicologia
 • Màster en Psicologia Clínica o Psicologia General Sanitària (IMPRESCINDIBLE)
 • Possibilitat de desplaçar-se puntualment al Servei de Salut Mental d’Olot

 

Es valorarà:

 • Experiència en recerca clínica en l’avaluació i/o tractament de persones amb psicosis, en avaluació psicològica, neuropsicològica, metacognitiva, cognició social, personalitat i funcionalisme.
 • Experiència en organització d’estudis de recerca i en bases de dades per a la recerca.
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: 16h (2 dies/setmana).
 • Durada: Fins novembre 2019
 • Incorporació prevista: 15 d’octubre 2018
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail rrhh@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  9 d’octubre de 2018

AdjuntMida
035-2018_Psicòleg-a Recerca.pdf782.82 KB

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

5 + 0 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes