CONVOCATÒRIA TÈCNIC/A INVESTIGACIÓ CLÍNICA

Undefined
Referència: 
022-2018

1.  PLAÇA CONVOCADA.

1.1. Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del projecte d’investigació “Caracterización del Riesgo de Trombosis en Pacientes con Cáncer (Estudio CARTAGO), Phase III randomized sequential open-label study to evalute the efficacy of FOLFOZ + pantiumumab followed by FOLFIRI + bevacizumab (Sequence 1) versus FOLFOZ + bevacizumab followed by FOLFIRI + panitumumab (sequence 2) in untreated patients with wild-trype RAS metastatic, primary left-sided, unresectable colorectal cancer: The CR-SEQUENCE.”, en la següent categoria professional:

 

Tècnic/a d’Investigació Clínica

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Tasques de suport en la gestió de l’estudi clínic per a la correcta consecució de  l’assaig clínic buscant la màxima adherència al protocol d'investigació i la màxima qualitat en les dades recollides.
 • Participació en la comunicació d'Esdeveniments Adversos Seriosos.
 • Participació en la tasca d'omplir el Quadern de Recollida de Dades (CRD).
 • Assistir a les visites de monitorització del promotor de l’ estudi clínic.
 • Col·laboració amb serveis implicats de les institucions hospitalàries vinculades a la fundació.
 • Participació en la resolució de queries al llarg de l'estudi.
 • Documentació i Arxiu.

 

Requisits dels aspirants:

 • Llicenciatura/Grau en l’àrea de les ciències de la salut
 • Nivell mig/alt d’anglès

 

Es valorarà:

 • Experiència en l’entorn dels assajos clínics (compliment de dades i monitorització)
 • Màster i/o Postgrau en Investigació Clínica
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa
 • Durada: Temporal
 • Incorporació prevista: 02/07/2018
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

 1. Per correu electrònic al mail rrhh@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  25/06/2018

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

1 + 6 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes