CONVOCATÒRIA TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A

Undefined
Referència: 
004-2019

CONVOCATÒRIA REF.: 004-2019

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI), en la següent categoria professional:

 

Tècnic/a Informàtic/a

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Analitzar requeriments funcionals informàtics actuals i futurs.
 • Fer els desenvolupaments informàtics, d'acord amb els requeriments funcionals identificats, i d'acord amb els estàndards tècnics i informàtics de l'organització.
 • Documentar i executar els plans de proves dels desenvolupaments informàtics realitzats.
 • Documentar els manuals de formació relacionats amb els desenvolupaments informàtics realitzats.
 • Assistir a les reunions de coordinació tècnica amb altres membres de l'organització.

 

Requisits dels aspirants:

 • Grau en Enginyeria Informàtica o similar
 • Coneixements de PHP, desitjable haver treballat amb versions 5.5 o superior i amb el framework CodeIgniter.
 • Coneixements de HTML5 i CSS/CSS3.
 • Coneixements de Javascript/Ajax i jQuery, desitjable haver treballat amb el framework Bootstrap.
 • Coneixements de SQL, desitjable haver treballat amb el gestor MySQL.

 

Es valorarà:

 • Coneixements en .NET
 • Subversion, API REST, VUE.js
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa
 • Durada: Temporal
 • Incorporació prevista: Febrer
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  20 de febrer de 2019

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

2 + 18 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes