CONVOCATÒRIA TÈCNIC/A FARMÀCIA

Undefined
Referència: 
023-2018

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

1.  PLAÇA CONVOCADA.

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del projecte d’investigació “Sistemes per millorar la seguretat en la gestió, la preparació i administració de fàrmacs en investigació clínica”, en la següent categoria professional:

 

Tècnic/a farmàcia

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Implementació dels sistemes per a millorar la seguretat en la gestió, la preparació i administració del fàrmacs en investigació clínica.
 • Recollida d’informació
 • Detecció de discrepàncies que requereixin aclariment
 • Documentació dels resultats

 

Requisits dels aspirants:

 • Llicenciatura/Grau en Farmàcia
 • Especialista en farmàcia hospitalària via FIR

 

Es valorarà:

 • Coneixements del programa informàtic de l’hospital Silicon®
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Parcial
 • Durada: 1 any
 • Incorporació prevista: 16 de juliol
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

 1. Per correu electrònic al mail rrhh@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  11 de juliol de 2018

AdjuntMida
023-2018_Farmacèutic-a.pdf695.93 KB

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

4 + 4 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes