CONVOCATÒRIA TÈCNIC/A DE LABORATORI

Undefined
Referència: 
011-2019

PLAÇA CONVOCADA.

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del BIOBANC en la següent categoria professional:

 

Tècnic/a de laboratori

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Processament tècnic de les mostres biològiques del Biobanc
 • Manteniment del software informàtic del Biobanc
 • Manteniment general de la infraestructura del laboratori
 • Separació cel·lular
 • Extracció de DNA, RNA, microRNAs, proteïnes, etc de diferents tipus de mostres i teixits humans
 • Gestió de la documentació i informació associada a les mostres
 • Gestió de l’enviament de mostres a tercers
 • Incorporació de col·leccions de mostres biològiques al Biobanc
 • Formalització de documents d’acord amb la ISO 9001

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de Tècnic Superior en Laboratori de Diagnòstic Clínic
 • Experiència mínima de 5 anys treballant com a tècnic/a de laboratori
 • Experiència treballant en Biobancs
 • Experiència demostrable en norma ISO9001 o sistema general de qualitat similar

 

Es valorarà:

 • Experiència en extracció de DNA, RNA, microRNAs, proteïnes, etc de diferents tipus de mostres i teixits humans
 • Experiència en processament de mostres de sang, orina, femtes i teixits de diferent procedència
 • Experiència en la utilització de softwares de gestió de Biobancs
 • Haver participat en projectes nacionals i/o internacionals de recerca de l’àmbit biomèdic i/o sanitari
 • Tenir experiència en separació i/o aïllaments cel·lular de diferents procedències
 • Experiència en centres de recerca
 • Coneixement de l’entorn assistencial de Girona
 • Coneixements en manteniment d’equips
 • Formació complementària
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Indefinit
 • Jornada: Completa
 • Durada: Indefinit
 • Incorporació prevista: 1 de maig de 2019
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

 1. Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  9 d’abril de 2019

AdjuntMida
011-2019_Tècnic-a Laboratori.pdf806.92 KB

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

5 + 0 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes