CONVOCATÒRIA TÈCNIC/A DE LABORATORI

Undefined
Referència: 
007-2019

CONVOCATÒRIA REF.: 007-2019

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del projecte d’investigació Operació “Girona, Health LivingLab” (Codi GO03-001848) en el marc del Projecte PECT “Girona regió saludable”, finançat el 50% a càrrec del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Resolució GAH/815/2018 per la qual se seleccionen els Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) emmarcats en la RIS3Cat i el PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Projecte: Girona, regió saludable. Operació: Girona, Health LivingLab (Entitat beneficiària IDIBGI. Codi GO03-001848) 25% a càrrec de la Diputació de Girona. Redacció Decret Convocatòria PECT. UAC Programes Europeus/029. Resolució PECT Definitiva núm. 2016/1483. Aprovat el 27/07/2018”, amb codi oficial GO03-001848, en la següent categoria professional:

 

Tècnic/a de laboratori

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Realitzar qüestionaris als participants del projecte
 • Rebre i processar les mostres del projecte
 • Gestionar la documentació associada al processament de mostres i qüestionaris
 • Introduir dades a la plataforma informàtica del Biobanc
 • Gestionar els enviaments de mostres i fer un seguiment de la documentació associada
 • Controlar el material de laboratori necessari pel projecte

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació tècnic/a superior de laboratori o similar
 • Experiència en manipulació de mostres (seroteques, orina, femtes)
 • Experiència en organització, gestió i enviament de mostres biològiques
 • Nivell alt català i castellà parlat i escrit
 • Disponibilitat per fer desplaçaments al territori  (vehicle propi) i flexibilitat horària
 • Persona organitzada i implicada amb el projecte

 

Es valorarà:

 • Experiència realitzant qüestionaris o tasques similars
 • Extraccions de DNA i RNA
 • Utilització de softwares de gestió de Biobancs
 • Haver participat en projectes de recerca de l’àmbit biomèdic i/o sanitari
 • Coneixement de l’entorn assistencial de Girona (hospitals i centres d’atenció primària)
 • Anglès nivell mig-superior
 • Titulació de grau o llicenciatura en l’àmbit de la salut
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: 20h/setmana. Horari flexible
 • Durada: Fins 31/12/2020
 • Incorporació prevista: Abril
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  24 de març de 2019

 

AdjuntMida
007-2019_Tec. Laboratori.pdf867.96 KB

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

13 + 1 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes