CONVOCATÒRIA TÈCNIC/A DE COORDINACIÓ DE RECLUTAMENT

Undefined
Referència: 
025-2018

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part de l’operació “Girona, Health LivingLab” en el marc del Projecte “Girona regió saludable”, amb codi oficial GO03-001848, finançat el 50% a càrrec del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Resolució GAH/815/2018 per la qual se seleccionen els Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) emmarcats en la RIS3Cat i el PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Projecte: Girona, regió saludable. Operació: Girona, Health LivingLab (Entitat sòcia IDIBGI. Codi GO03-001848). El 25% a càrrec de la Diputació de Girona. Redacció Decret Convocatòria PECT. UAC Programes Europeus /029. Num. Exp. 2110/2016. Aprovat el 13/07/2016 (Res. Prov.), en la següent categoria professional:

 

Tècnic/a de coordinació de reclutament

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Vetllar per la correcta citació dels pacients a l'estudi i fer seguiment del circuit
 • Controlar la dedicació del personal al projecte i fer-ne un registre
 • Coordinar-se amb els metges i investigadors responsables del projecte
 • Fer un seguiment de les incidències que puguin sorgir
 • Organitzar les dades i la documentació generada
 • Donar suport a l’organització d’activitats de disseminació del projecte
 • Donar suport a l’elaboració de la pàgina web

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació mínima de cicle formatiu de grau superior
 • Experiència en coordinació de visites
 • Experiència en gestió de dades sensibles
 • Persona organitzada, resolutiva i amb capacitat de planificació
 • Coneixement de l’entorn assistencial de Girona (hospitals i centres d’atenció primària)
 • Disponibilitat per fer desplaçaments en el territori  (vehicle propi)

 

Es valorarà:

 • Formació complementària (cursos d’especialització, grau, màster...)
 • Haver participat en algun projecte de recerca de l’àmbit biomèdic i/o sanitari
 • Formació en disseny i continguts web
 • Anglès nivell mig-superior
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa
 • Durada: 2 anys aprox.
 • Incorporació prevista: Agost 2018
 • Les retribucions brutes anuals de la plaça seran fixades pel projecte de la present convocatòria.

 

Procés d’avaluació i valoració de mèrits:

La present convocatòria seguirà el procés intern d’avaluació definit en el Manual de Selecció.

Currículum Vitae: 40%

Entrevista: 60%

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

 1. Per correu electrònic al mail rrhh@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  24/07/2018

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

1 + 18 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes