CONVOCATÒRIA TÈCNIC/A DE COORDINACIÓ DE RECLUTAMENT

Undefined
Referència: 
006-2019

CONVOCATÒRIA REF.: 006-2019

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

PLAÇA CONVOCADA.

Es Convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part de l’operació “Girona, Health LivingLab” en el marc del Projecte “Girona regió saludable”, amb codi oficial GO03-001848, finançat el 50% a càrrec del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Resolució GAH/815/2018 per la qual se seleccionen els Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) emmarcats en la RIS3Cat i el PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Projecte: Girona, regió saludable. Operació: Girona, Health LivingLab (Entitat sòcia IDIBGI. Codi GO03-001848). El 25% a càrrec de la Diputació de Girona. Redacció Decret Convocatòria PECT. UAC Programes Europeus /029. Resolució PECT Definitiva núm. 2016/1483 aprovat el 27/07/2018, en la següent categoria professional:

 

Tècnic/a de coordinació de reclutament

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Coordinació del circuit de reclutament dels participants a l’estudi
 • Citació de pacients i control de l’agenda de citació
 • Vetllar per la correcta execució del circuit de l’estudi
 • Preparar la documentació necessària de l’estudi i els participants
 • Fer un seguiment de les incidències que puguin sorgir durant el projecte
 • Convocar reunions i elaborar les actes
 • Arxivar i organitzar les dades i la documentació generada en el projecte

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de grau o llicenciatura
 • Experiència en coordinació de visites i citació de pacients
 • Experiència en gestió de dades
 • Disponibilitat per fer desplaçaments al territori (vehicle propi) i flexibilitat horària
 • Coneixements avançats del paquet office
 • Persona organitzada, resolutiva i amb capacitat de planificació i treball en equip

 

Es valorarà:

 • Titulació de màster
 • Coneixement de l’entorn assistencial de Girona (hospitals i centres d’atenció primària)
 • Haver participat en projectes de recerca de l’àmbit biomèdic i/o sanitari
 • Anglès nivell mig-superior
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: 20h/setmana. Horari flexible.
 • Durada: Fins 31/12/2020
 • Incorporació prevista: Abril
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  24 de març  de 2019

 

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

10 + 2 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes