CONVOCATÒRIA PROJECT MANAGER

Undefined
Referència: 
003-2018

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

1.  PLAÇA CONVOCADA.

1.1. Es convoca el procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del projecte d’investigació ”Patient empoverment through personalised decision Support – PEPPER” amb  codi oficial EU 689810 i l’organisme financiador la Comissió Europea, del Grup d’Investigació en Nutrició, Eumetabolisme i Salut, amb un contracte d’ obra i servei  en la següent categoria professional:

Project Manager

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Disseny i seguiment de l’estudi
 • Coordinació de l’estudi clínic
 • Anàlisi massiu de dades
 • Coordinació amb altres centres europeus

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de Biologia / Química /Medicina / Biomedicina.

Es valorarà:

 • Experiència en Bioinformàtica.
 • Habilitats pel treball en equip i capacitat d’aprenentatge.
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: temporal
 • Jornada: completa
 • Durada: substitució baixa de maternitat
 • Incorporació prevista: 1 de febrer
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

Lloc de Presentació:

 1. Per correu electrònic al mail rrhh@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  31/01/2018

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

5 + 0 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes