CONVOCATÒRIA INVESTIGADOR/A MÈDIC PREDOCTORAL

Undefined
Referència: 
024-2018

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del projecte d’investigació “Clinical study protocol a phase 1b, randomized, double-blind, placebo-controlled multi-center, single ascending dose study to assess the safety, efficacy, pharmacokinetics, and pharmacodynamics of ds-1040b when added to standard of care anticoagulation therapy in subjects with acute submassive pulembolism”, en la següent categoria professional:

 

Investigador/a pre-doctoral

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Recerca en pacient Crònic Complexe/Malaltia Crònica Avançada.
 • Recerca en suport mèdic a Serveis Quirúrgics en el maneig del pacient quirúrgic pluripatològic durant l’hospitalització.

 

Requisits dels aspirants:

 • Llicenciatura/Grau en Medicina i Cirurgia
 • MIR en l’especialitat de Medicina Interna

 

Es valorarà:

 • Experiència i coneixements en patologia del Pacient Crònic Complexe i en Malaltia Avançada Crònica
 • Experiència en suport al pacient Quirúrgic amb Pluripatologia.
 • Coneixement d’ofimàtica
 • Coneixements de SPSS
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: 20h/setmana (De 08:00 a 12:00)
 • Durada: Temporal
 • Incorporació prevista: 23 de juliol de 2018
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

 1. Per correu electrònic al mail rrhh@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  18/07/2018

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

2 + 0 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes