CONVOCATÒRIA INVESTIGADOR/A MÈDIC PREDOCTORAL

Undefined
Referència: 
019-2018

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

1.  PLAÇA CONVOCADA.

1.1. Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del projecte d’investigació “Correlación de marcadores de neuroimagen mediante resonancia de alta resolución y hallazgos anatomopatológicos de placa vulnerable en pacientes con estenosis y carotidea”, en la següent categoria professional:

 

Investigador/a mèdic predoctoral

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Fenotipació clínica i metabòlica dels subjectes
 • Col·laborar en les proves funcionals neurològiques (exploració neurològica, estudi ultrasonogràfic)
 • Visita mèdica i seguiment dels pacients
 • Inclusió i seguiments dels pacients de l’assaig clínic i estudis acadèmics prospectius
 • Manteniment de la base de dades amb els resultats obtinguts
 • Elaboració d’informes de seguiments dels pacients
 • Elaboració d’informes periòdics del ritme d’inclusió dels subjectes
 • Sessions clíniques periòdiques
 • Redactar articles científics

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació en Medicina
 • Especialització en neurologia

 

Es valorarà:

 • Experiència en patologia vascular (ictus)
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa
 • Durada: Fins 1 juliol 2019
 • Incorporació prevista: 1 juliol 2018
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

 1. Per correu electrònic al mail rrhh@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

1 + 9 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes