CONVOCATÒRIA INVESTIGADOR/A AMB MÀSTER

Undefined
Referència: 
042-2018

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del projecte d’investigació “Análisis integrado de las interacciones entre la glucemia y la composición de la microbiota, y de su impacto sobre el acúmulo de hierro cerebral y la cognición en sujetos obesos”, amb codi oficial PI18/01022, finançat per ICIII (amb finançament FEDER), en la següent categoria professional:

 

Investigador/a amb Màster

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Processament de mostres biològiques.
 • Tècniques de biologia molecular i bioquímiques.

 

Requisits dels aspirants:

 • Formació de Grau/Llicenciatura en Biologia/ Microbiologia /Biotecnologia/Bioquímica o similar.
 • Màster de Biologia/Biotecnologia/Biomedicina/Biologia Molecular/Bioquímica o similar.
 • Coneixements d’anglès acreditats.

 

Es valorarà:

 • Experiència en el processament de mostres biològiques.
 • Experiència i coneixements en diferents tècniques de biologia molecular.
 • Habilitats per la comunicació.
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Parcial (4 hores/dia)
 • Durada: 3 anys
 • Incorporació prevista: Gener 2019
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail rrhh@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  6 de gener de 2019

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

2 + 11 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes