CONVOCATÒRIA DIPLOMATURA/GRAU INFERMERIA

Undefined
Referència: 
039-2018

PLAÇA CONVOCADA

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del projecte d’investigació “Prediction of intracerebral hemorraghe growth by CT-perfusion: a prospective study” en la següent categoria professional:

 

Infermer/a

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Extracció i processament de mostres biològiques.
 • Recollida de dades tècniques i clíniques dels pacients inclosos en l’estudi.
 • Inclusió de les dades clíniques en les bases de dades.

 

Requisits dels aspirants:

 • Grau/Llicenciatura Infermeria.
 • Experiència en maneig de bases de dades.
 • Experiència en assajos clínics o projectes d’investigació.

 

Es valorarà:

 • Experiència en l’àmbit de la patologia cerebrovascular.
 • Experiència en manipulació de proves clíniques .
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: 20h/setmana
 • Durada: 2 anys
 • Incorporació prevista: 01/12/2018
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

 1. Per correu electrònic al mail rrhh@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  15 de novembre de 2018

AdjuntMida
039-2019_Infermer-a.pdf710.39 KB

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

1 + 2 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes