CONVOCATÒRIA DATA MANAGER

Undefined
Referència: 
020-2018

1.  PLAÇA CONVOCADA.

1.1. Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del projecte d’investigació “Anàlisis en base poblacional de la incidència i supervivència del càncer de pàncrees a la província de Girona segons característiques clíniques”, en la següent categoria professional:

 

Data Manager

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Seguiment de l’estudi
 • Revisió d’històries clíniques
 • Anàlisis de dades
 • Tasques administratives

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de FP en Documentació Sanitària

 

Es valorarà:

 • Experiència en la codificació sanitària
 • Habilitats pel treball en equip i capacitat d’aprenentatge
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: 40h
 • Durada: Fins 31 d’agost 2018
 • Incorporació prevista: 14 de juny
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

 1. Per correu electrònic al mail rrhh@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  13/06/2018

AdjuntMida
020-2018_Data Manager.pdf693.33 KB

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

15 + 5 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes