CONVOCATÒRIA CAP DE BIOINFORMÀTICA

Undefined
Referència: 
038-2018

PLAÇA CONVOCADA.

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) en la següent categoria professional:

 

Cap de bioinformàtica

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

Inicialment la persona seleccionada portarà la direcció de la plataforma tecnològica bioinformàtica del Grup de Recerca Genètica Cardiovascular, amb projecció a donar suport a altres grups d’investigació de l’IDIBGI.

 • Assessorament tècnic i estratègic en la fase de desenvolupament de projectes de diagnòstic associat a l’àmbit d'actuació:
 • Elaboració i avaluació de propostes.
 • Disseny experimental.
 • Posada en marxa de protocols d'anàlisi.
 • Planificació, seguiment, i validació.

 

 • Processament, anàlisi i emmagatzematge de dades generades mitjançant plataformes de Next Generation Sequencing (NGS; seqüenciació de pròxima generació).

 

 • Desenvolupament i manteniment d’anàlisis de flux de treball, informes i eines de productivitat.

 

 • Vigilància tecnològica activa que permeti proposar la incorporació de noves tecnologies i/o implantar nous mecanismes o estratègies d'anàlisi en els projectes en desenvolupament o en els nous projectes al grup.

 

 • NGS:
 • Disseny i optimització de xips.
 • Desenvolupament de programari d'anàlisi de dades de NGS.
 • Implementació de nous requeriments.
 • Elaboració d’informes.
 • Manteniment i actualització de línies d'anàlisi.

 

 

 • Laboratori:
 • Manteniment, suport i noves implementacions de LIMS.
 • Suport en disseny i anàlisi de validacions.
 • Seguiment de qualitat en processos NGS, resolució de problemes i optimització de processos.
 • Avaluació de resultats i dades de nous projectes.
 • Discussió de resultats inicials.
 • Prospecció i simulació de dades.

 

Requisits dels aspirants:

 • Llicenciatura/Grau en l’àmbit de Ciències de la Vida, Informàtica, Física, Matemàtiques o similar.
 • Doctorat.
 • Experiència (+ de 5 anys) en anàlisis de dades de NGS, desenvolupament, validació i posada en producció de procediments d’anàlisis (pipelines).

 

Es valorarà:

 • Coneixements de biologia, genètica i/o biologia molecular.
 • Experiència en disseny i optimització de panells de seqüenciació (especialment amb la tecnologia de captura AgilentSure Select).
 • Experiència amb dades de seqüenciació en diferents plataformes (especialment Illumina).
 • Coneixement avançats d’informàtica d'entorns Linux.
 • Experiència en programació Perl o Python, R.
 • Tenir domini de bases de dades SQL.
 • Control de versió GIT. 
 • Desenvolupament de software en entorns regulats (marcat CE) documentació i validació.
 • Coneixements de programació en llenguatges compilats, C, C++, GOLANG. Desenvolupaments contenidors (docker, kubernetes).
 • Experiència en desenvolupament d’entorn web.
 • Experiència en tecnologies de desenvolupament basades en AGILE-SCRUM.
 • Experiència en LIMS en laboratoris de diagnòstic; posada en marxa i desenvolupament de nous procediments.
 • Experiència en anàlisis de dades clíniques, models predictius, deeplearning.
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Indefinit
 • Jornada: Completa
 • Durada: Indefinit
 • Incorporació prevista: 1 de novembre de 2018
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail rrhh@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 29 d’octubre de 2018

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

4 + 3 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes