CONVOCATÒRIA BIOINFORMÀTIC/A PREDOCTORAL

Undefined
Referència: 
046-2018

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del projecte d’investigació “Desenvolupament d'una eina computacional per detectar variants genètiques estructurals en dades de seqüenciació massiva” en la següent categoria professional:

 

Bioinformàtic/a Predoctoral

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Manteniment i evolució de pipelines d’anàlisis de dades de NGS en diagnòstic clínic.
 • Suport a la recerca en temes bioinformàtics.
 • Desenvolupaments d’aplicacions web per implementar pipelines d’anàlisis per no experts en bioinformàtica.
 • Simplificació dels processos al laboratori de diagnosis clínica.

 

Requisits dels aspirants:

 • Llicenciatura/Grau en Biologia, Química, Medicina, Matemàtiques o similar.
 • Màster en Bioinformàtica, Biomedicina o similar.
 • Coneixements de mappers, variant callers, anotació de variants, pipelines bioinformàtiques.
 • Coneixements de programació en perl, python i coneixements avançats d’entorns LINUX.
 • Experiència en anàlisis de dades NGS a nivell de reseqüenciació (panells, exoma, genoma) sobretot en dades de seqüenciadors illumina.
 • Experiència en determinació i anotació de variants estructurals (anàlisis de  coverage, anàlisis de parells discordants i soft-clipping). Mètodes de NOVO aplicats a determinació de variants estructurals.
 • Experiència en sistemes de controls de versió (GIT).

 

Es valorarà:

 • Coneixements de programació en llenguatges compilats (C, C++, GO)
 • Coneixements programació web.
 • Coneixements bioinformàtics de dades de RNA-seq.
 • Coneixements de programació en contenidors Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa
 • Durada: 1 any
 • Incorporació prevista: Gener
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail rrhh@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  31 de desembre de 2018

AdjuntMida
046-2018_Bioinformàtic-a.pdf801.05 KB

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

2 + 9 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes