CONVOCATÒRIA AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

Undefined
Referència: 
029-2018

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del projecte d’investigació “Revascularització Miocàrdica: seguiment de pacients sotmesos a revascularització miocàrdica percutània”, en la següent categoria professional:

Auxiliar administratiu/iva

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Organització, agrupació de dades en base Excel.
 • Contacte telefònic amb els pacients.
 • Recerca de dades de l’estudi a través de SAP, contacte amb els CAPs o Hospitals de Referència.

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de CFGM en Administració i Finances o similar.
 • Habilitats en comunicació telefònica.
 • Bon coneixement de Sistema Aplicatiu (SAP).
 • Coneixement de l’entorn assistencial de Girona (hospitals i centres d’atenció primària)
 • Coneixements estadístics bàsics.
 • Nivell mig-alt  d’eines Office, sobre tot Excel.
 • Domini del català
 • Domini del castellà

Es valorarà:

 • Experiència en el seguiment de pacients cardiològics.
 • Experiència en gestió de dades sensibles
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Parcial (6h/setmana)
 • Durada: 3 anys
 • Incorporació prevista: 15 novembre 2018
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail rrhh@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  6 de novembre de 2018

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

2 + 3 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes