CONVOCATÒRIA ADMINISTRATIU/IVA SECRETARIA TÈCNICA CEIM

Undefined
Referència: 
045-2018

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de una plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI), en la següent categoria professional:

 

Administratiu/iva Secretaria Tècnica del CEIM

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Gestió de consultes i correspondència
  • Mail: resoldre totes aquelles consultes i sol·licituds que fan referència a aspectes administratius.
  • Paper: gestionar l’entrada de documentació física i gestionar la que apliqui, així com la sortida documentació que es generi.
  • Telèfon: atendre les consultes realitzades.
 • Reunió mensual CEIM
  • Preparar els arxius digitals dels estudis a avaluar i obrir fitxa al programa corresponent.
  • Preparar la convocatòria.
  • Introduir la documentació a la web compartida pels membres del CEIM.
  • Preparar el format de l’acta i emetre els certificats. Enviar-ho a l’Investigador i el promotor.
  • Emetre la documentació per gerència/direcció mèdica.
 • Manteniment de la base de dades.
 • Manteniment de la web.
 • Realitzar el seguiment dels projectes.
 • Altres tasques administratives: certificats carrera professional, ajudar en la elaboració de la memòria anual, etc.
 • Suport puntual en altres tasques concretes (ajudar a preparar la documentació per una auditoria...)

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de CFGS en Administració i Finances o similar
 • Domini del català escrit i parlat
 • Domini del castellà escrit i parlat
 • Domini d’eines Office
 • Habilitats informàtiques

 

Es valorarà:

 • Experiència en administració
 • Formació complementària (cursos d’especialització...)
 • Coneixements del sistema català de recerca
 • Coneixements en gestió documental
 • Domini d’altres eines informàtiques
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Parcial (20h/setmana al matí)
 • Durada: Temporal
 • Incorporació prevista: Gener
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

 1. Per correu electrònic al mail rrhh@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  31 de desembre de 2018

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

2 + 13 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes