CONVOCATÒRIA ADMINISTRATIU/IVA (amb discapacitat 33% o més)

Undefined
Referència: 
003-2019

PLAÇA CONVOCADA.

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI), reservada per una persona amb una discapacitat igual o major al 33% en la següent categoria professional:

 

Administratiu/iva

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Recepció i atenció de les visites.
 • Gestió i atenció telefònica de trucades.
 • Manteniment de diferents arxius i registres (en format paper i electrònic).
 • Introducció de dades en el sistema informàtic.
 • Suport al Departament de Comptabilitat.
 • Suport al Departament de RRHH.

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació mínima de Batxillerat o CFGM d’Administració o similar.
 • Experiència mínima de 3 anys en un departament de comptabilitat.
 • Experiència en atenció telefònica.
 • Domini de Word i Excel i habilitats informàtiques.
 • Domini de català escrit i parlat.
 • Domini de castellà escrit i parlat.
 • És obligatori disposar del Certificat de discapacitat igual o superior al 33%

 

Es valorarà:

 • Experiència en el desenvolupament de les funcions descrites.
 • Formació complementaria relacionada amb el lloc de treball.
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa
 • Durada: 1 any amb possibilitats de continuïtat
 • Incorporació prevista: Març 2019

 

 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  1 de març de 2019

AdjuntMida
Convo_03-2019_Recepcionista.pdf745.71 KB

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

8 + 7 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes