CONVOCATÒRIA ADMINISTRATIU/IVA

Undefined
Referència: 
006-2018

CONVOCATÒRIA REF.: 006-2018

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

1.  PLAÇA CONVOCADA.

1.1. Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del projecte d’investigació “Population-based analysis of the prevalence of BRAF mutation in patients diagnosed with melanoma in Girona in the period 2009-2011 and its correlation with survival and prognostic factors”, en la següent categoria professional:

Administratiu/iva

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

-          Control global de l’agenda dels participants a l’estudi

-          Citació dels participants

-          Interacció amb els membres de l’equip científic

Requisits dels aspirants:

-          Titulació de CFGM Administratiu, CFGM Documentació Sanitària o similars

-          Coneixement dels procediments administratius dels projectes de recerca i assajos clínics

 

Es valorarà:

-          Experiència professional en institucions sanitàries i de recerca.

-          Capacitat comunicativa i orientació al pacient

-          Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.

-          Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

-          Tipus de contracte: temporal

-          Jornada: Parcial

-          Durada: A determinar

-          Incorporació prevista: 15/02/2018

-          Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

Lloc de Presentació:

1.    Per correu electrònic al mail rrhh@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  14/02/2018

AdjuntMida
Convocatòria 006-2018.pdf713.95 KB

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

5 + 7 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes