CONVOCATÒRIA ADJUNT/A A DIRECCIÓ

Undefined
Referència: 
008-2019

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI), en la següent categoria professional:

 

Adjunt/a a Direcció

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Vetllar pel bon funcionament dels aspectes científics de l’IDIBGI, incloent el suport als investigadors i la supervisió dels projectes estratègics-científics.
 • Participar en la definició d'objectius, polítiques i accions estratègiques de la institució i seguiment de les accions necessàries per dur-les a terme.
 • Dissenyar, generar, obtenir i interpretar la informació i dades estratègics necessaris per a la presa eficaç de decisions.
 • Supervisar i garantir l'execució de l'estratègia.
 • Supervisar la gestió del coneixement i dinamitzar l’activitat de transferència.
 • La persona seleccionada representarà al centre en esdeveniments oficials i/o socials en substitució del director.
 • La persona seleccionada participarà en la organització i preparació de documentació per diferents comitès i/o comissions de la institució (Comitè Científic Intern, SAB i altres)
 • La persona seleccionada interaccionarà amb la resta d’unitats internes:
  • Director i Gerent de l’IDIBGI.
  • Unitats/Departaments de suport a la recerca
  • Grups d’investigació.
 • La persona seleccionada interaccionarà també amb altres centres i institucions

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de doctorat en l’àmbit de les ciències de la salut.
 • Nivell avançat de català, castellà i anglès.
 • Experiència en càrrecs de responsabilitat similar o en posicions de direcció estratègica.
 • Experiència en investigació biomèdica o sector sanitari.
 • Coneixement del panorama científic nacional i internacional, així com de les estratègies nacionals i regionals en l’àmbit de la investigació.

 

Es valorarà:

 • Experiència en la gestió d’equips.
 • Màster en gestió o equivalent.
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona amb visió estratègica, capacitat de lideratge i de negociació.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal amb possibilitats d’indefinit
 • Jornada: Completa              
 • Durada: Temporal amb possibilitats de continuïtat
 • Incorporació prevista: juny 2019
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 20 de juny de 2019

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

1 + 1 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes